czasopismo serwis informacyjny narkomania
Ten dokument w Internecie: http: narkomania. Org. Pl/czasopisma/Serwis-Informacyjny-Narkomania. Ten dokument był ostatnio modyfikowany 28. 07. 2010 r.
Serwis informacyjny. narkomania. Administrator, 2010-05-06 20: 04: 53. Czasopismo ukazuje się od 1995 roku z inicjatywy Krajowego Biura ds.
Artykuły z czasopism. 1. Araszczuk z. Narkomania czyli rzecz o smutku młodości: scenariusz. „ Serwis Informacyjny Narkomania” 2003, nr 4, s. 26-37.
Matematyka w Szkole: czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Serwis Informacyjny Narkomania. Studia Psychologiczne. Serwis informacyjny-narkomania. Czasopismo prezentuje zagadnienia działalności antynarkotykowej w Polsce i na świecie. Porusza problemy medyczne, prawne i. Alkoholizm i Narkomania-2007-nadal. Bibliografia Zawartości Czasopism– 1974-2002. Serwis Informacyjny Narkomania– 1999-nadal. Wykaz czasopism prenumerowanych w 2010 roku: Alkoholizm i Narkomania; Biblioteka. Psychologia w Szkole; Remedium; Serwis Informacyjny Narkomania. Matematyka w Szkole: czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Serwis Informacyjny, Narkomania. 145. Słu ba Pracownicza: miesięcznik.

ArtykuŁy z czasopism. abc narkotyków/oprac. Janina Węgrzecka-Giluń/Remedium. Serwis Informacyjny Narkomania. 2006, nr 2, s. 31-33. Czasopismo Serwis Informacyjny-Narkomania-kwartalnik Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Publikacje zawierają raporty z badań, opisy przedsięwzięć. Artykuły z czasopism. Araszczuk z. – Narkomania czyli rzecz o smutku młodości. Maresz m. – Programy readaptacji społecznej/Serwis Informacyjny. Artykuły z czasopism: abc narkotyków/Janina Węgrzecka-Giluń/Remedium. Waldemar Krawczyk/Serwis Informacyjny. Narkomania. 2006, nr 2, s. Wyróżniamy też materiały dołączone do książek i czasopism w formie dyskietek lub. serwis informacyjny-narkomania. Miesięcznik 129. sŁuŻba pracownicza.
Wykaz aktualnie prenumerowanych czasopism. Ruch Literacki; Ruch Pedagogiczny; Rzeczpospolita; Serwis Informacyjny Narkomania; Spotkania z Zabytkami. Ogromną pomocą dla nauczyciela są czasopisma, które znacznie wcześniej niż książki informują o. rysunek i praca rĘczna; serwis informacyjny narkomania. Wykaz Czasopism ma tylko chcarakter informacyjny, szczegółowych danych potrzebnych do. Serwis Informacyjny Narkomania, 1998-2000, 2002-, Czytelnia . Czasopisma– wykaz alfabetyczny wg tytułów czasopism, wraz z określeniem ich. serwis informacyjny. narkomania nieregularne 1997- Istotną część zbiorów bibliotecznych stanowią czasopisma. serwis informacyjny– narkomania-kwartalnik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Czasopismo porusza problemy szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej i. Otrzymywane w bezpłatnie od 1998 r. serwis informacyjny. narkomania.

Wykaz czasopism prenumerowanych w bibliotece gŁÓwnej kujawsko-pomorskiej szkoŁy wyŻszej w. " Samorząd Terytorialny" " Serwis Informacyjny-Narkomania" Zw. Dr. Matematyka w Szkole: czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Ruch Pedagogiczny. Serwis Informacyjny Narkomania. Czasopisma. nowe tytuŁy czasopism w prenumeracie od 2009 roku: " Biblioteka" " Charaktery" serwis informacyjny narkomania. spoŁeczeŃstwo otwarte.
Opublikowanego w czasopiśmie" Serwis Informacyjny Narkomania" nr 14/2000 (publikacja za zgodą wydawcy, tj. Biura ds Narkomanii).

Czasopisma dostępne w naszej Bibliotece. Aura; Alkoholizm i Narkomania; Biblioteka. Przyroda Polska; Psychologia w Szkole; Remedium; Serwis Informacyjny.

Obecnie prenumerujemy 44 tytuły czasopism (w tym 2 czasopisma regionalne„ Obiektyw. i„ Serwis Informacyjny Narkomania” otrzymujemy w darze od Redakcji). Do dyspozycji użytkowników biblioteki są też czasopisma niezbędne w pracy każdego. Psychologia w Szkole; Remedium; Serwis Informacyjny Narkomania. Zainteresowanych zachęcamy do korzystania z katalogu czasopism i kartoteki. serwis informacyjny narkomania 2004; 2005; 2006 (1-3); 2007 (2-4); 2008. D) bezpłatne przekazywanie czasopism: „ Serwis Informacyjny Narkomania” „ Problemy Narkomanii: biuletyn” „ Zielone Lubuskie” i innych darów

. Książki, czasopisma, dokumenty w tym dziale umieszczamy oraz. serwis informacyjny narkomania-Numery: 02, 03, 04/2008(. Pdf 6, 33 mb).

Czasopisma prenumerowane w 2010 roku. Rocznik Statystyczny; Serwis Informacyjny Narkomania; Szkoła Specjalna; Świetlica w Szkole; Wiadomości Historyczne. Serwis Informacyjny Narkomana 28. Szkoła Specjalna 29. Uczyć Lepiej. Wykaz retrospektywnych czasopism gromadzonych przez bibliotekę: 1. Chowanna. Wykaz czasopism 2010; ad rem; alkoholizm i narkomania; atest; aura; biblioteka. rzeczpospolita-premium; serwis informacyjny narkomania.
TytuŁ czasopisma. zgromadzone roczniki. alkoholizm i narkomania. 2007– 2009. serwis informacyjny narkomania. 2002– 2006. spoŁeczeŃstwo otwarte. File Format: pdf/Adobe AcrobatCzasopismo Psychologiczne. 19. Czuwaj: Miesięcznik Instruktorów zhp www. Czuwaj. Pl. Serwis Informacyjny Narkomania– dar www. Kbpn. Gov. Pl.
10 Cze 2010. Biblioteka w Szkole-czasopismo i serwis informacyjny bibliotek. Psychologia w Szkole; Remedium; Serwis Informacyjny Narkomania; Wykaz czasopism prenumerowanych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu w. Rzeczpospolita; Serwis Informacyjny Narkomania; Służba Pracownicza.
3. Serwis informacyjny narkomania-Numery: 02, 03, 04/2008(. Pdf 6, 33 mb) 4. Monar na bajzlu– wiosna/lato 2009(. Pdf 11, 1 mb) – Hasło:

Czasopismo psychologiczne. 18. czŁowiek i spoŁeczeŃstwo. 19. dyrektor szkoŁy. serwis informacyjny narkomania. 108. sprawy miĘdzynarodowe . artykuŁy z czasopism. 1. 30 lat z Monarem/Jolanta Koczurowska/Serwis Informacyjny Narkomania. – 2008, nr 3, s. 2-7.
ArtykuŁy z czasopism. Anielska Agnieszka: o nadpobudliwości psychoruchowej/ycie. Szkoły. Psychostymulującymi/Serwis Informacyjny Narkomania.

Duży zasób czasopism z różnych dziedzin. Dysponuje czytelnią multimedialną z. 34) Serwis Informacyjny Narkomania 35) Szkoła Specjalna 36) Środowisko.

Serwis. Informacyjny Narkomania. Rewalidacja. Sprawy. Międzynarodowe. Studia. Wykaz archiwalnych czasopism gromadzonych przez bibliotekę: Akcent.

Wykaz czasopism dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej data przy tytule oznacza rozpoczęcie. narkomania Serwis Informacyjny 2004-> Dla nauczycieli wychowawców polecamy czasopisma: „ Sekty i Fakty” „ Serwis Informacyjny: narkomania” „ Świat Problemów” „ Wychowanie Na Co Dzień” Serwis Informacyjny Narkomania. 100. Studia nad Rodziną. 101. Studia Prawno-Ustrojowe. 102. Studia Psychologiczne. 103. Studia Socjologiczne. Bibliografia Zawartości Czasopism-1985-Biblioteka w Szkole-1991-Sekty i Fakty-2007-Serwis Informacyjny Narkomania-2001-Społeczeństwo.

Matematyka w Szkole: czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i. Serwis Informacyjny Narkomania/red. Nacz. Olaf Mejer– Zahorowski. Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych i otrzymanych w darze przez bwpp w 2009 r. Czasopisma polskie. 143, Serwis Informacyjny Narkomania.

Czasopismo naukowo-metodyczne, redagowane przez Centrum Doskonalenia. serwis informacyjny. narkomania. Cyklicznie wydawany przez Krajowe Biuro ds.
Artykuł Sebastiana Glazińskiego zamieszczony w czasopiśmie" Edukacja i Dialog" 2007, nr 2. Serwis informacyjny Andrzeja Batko. Oprócz tekstów na temat nlp. Narkomania Strona Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Artykuły z czasopism. 1. a rodzice narkomanów cierpią: relacja z badań rodziców młodych. Serwis Informacyjny. Narkomania. 2006, nr 3, s. 19-22.

Publikacja w czasopiśmie. 1. Czy w Polsce przemija moda na narkotyki? serwis informacyjny. narkomania Nr 2 r. 2006, str. 31-34 (Artykuł) . Czasopismo naukowo-metodyczne, redagowane przez Centrum Doskonalenia Pedagogicznego w Rzeszowie. serwis informacyjny. narkomania. Opublikowanego w czasopiśmie" Serwis Informacyjny Narkomania" nr 14/2000 (publikacja za zgodą wydawcy, tj. Biura ds Narkomanii).

Moje artykuły na temat profilaktyki i terapii uzależnień znajdziecie w czasopismach: „ Problemy narkomanii” 1997-2009) oraz„ Serwis Informacyjny– Narkomania”
Linki do stron czasopism dostępnych on-line. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego. Acid News· Alkohol i Nauka-zakładka Alkohol i Nauka; Alkoholizm i Narkomania. Serwis wymaga Adobe Flash Player w wersji 9+.
Czasopisma naukowe: „ Alkoholizm i Narkomania” www. Ipin. Edu. Pl/ain. Serwis Informacyjny„ Narkomania" Krajowego Biura www. Narkomania. Gov. Pl/archiw. Htm.

Dziekanaty· Organizacje Studenckie· Serwis Studencki· Sprawy socjalne· Domy studenckie· Uczelniane biuro karier. Alkoholizm i Narkomania· Anestezjologia i Ratownictwo. Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Choroby Serca i Naczyń: czasopismo lekarzy praktyków.
Czasopisma dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Limanowej. serwis informacyjny narkomania: 1998 (nr 2), 1999 (nr 2), 2000 (nr 14), 2001 (nr 1-2).
Akademia Medyczna w Warszawie-serwis informacyjny największej polskiej wyższej. Serwis przedstawiający pełne wydania czasopisma informującego o życiu. Wyszukaj w serwisie. Wpisz szukane wyrażenie. Folia Psychologica· Alkoholizm i Narkomania· Almanach Mediów i Reklamy· Alpha Omega: Rivista di Filosofia e Teologia dell' Przedszkole: czasopismo dla nauczycieli przedszkola. Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny (archiwum pełnotekstowe z lat 2006-2009).
Alkoholizm i narkomania* aparat represji w polsce ludowej 1944-1989. biuletyn informacyjny regionalnego programu operacyjnego warmia i mazury na lata. Ten serwis nie jest w źaden sposób połączony z wewnętrzną siecią Policji. Wykaz zgromadzonych czasopism— już nieprenumerowanych. wojewÓdztwa dolnoŚlĄskiego [2001— serwis informacyjny narkomania [1998— szkoŁa specjalna . Kanał informacyjny· Radio Warszawa Kanały stream stacji: Do nich należą m. In. Zapłodnienie in vitro, narkomania wśród nastolatków, przemoc w szkole. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam! Szmidt Jadwiga, Zbiory polskie w Londynie, „ Biuletyn ebib” czasopismo. Piotr Jabłoński, Serwis Informacyjny. Narkomania” 2005, nr 3, s. 3-12. Czasopisma dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi podejmujące podobną. Narkomania. Serwis Informacyjny. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Nasz serwis internetowy nie zawiera tekstów ujednoliconych wszystkich. 116, alkoholizm i narkomania, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 583, List Informacyjny, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Pierwsza podaje opisy artykułów z czasopism, ii-zbiory zwarte w układzie. Rzeczpospolita. Serw. Infor. Narkom-Serwis Informacyjny. Narkomania.

Nasz serwis internetowy nie zawiera tekstów ujednoliconych. 116, alkoholizm i narkomania, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 583, List Informacyjny, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.
Grażyny Cholewińskiej, opublikowanego w czasopiśmie" Serwis Informacyjny Narkomania" nr 14/2000 (publikacja za zgodą wydawcy, tj. Biura ds Narkomanii).
Rada Praw Człowieka onz wytyka Polsce opieszałość w leczeniu narkomanów metadonem. o co chodzi z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii?
Chrześcijański serwis informacyjny. Wiadomości z życia chrześcijan z kraju i ze świata. Dlatego że nie było mnie z nią, jest teraz narkomanką.
. Serwis Informacyjny kwc/Strona Główna/. Psychologiczno– Pedagogicznej, redaktor naczelny czasopisma„ Świat problemów” Senat jednogłośnie poparł ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, rozszerzającą wykaz. Szybkie linki, katalog virtua online, spis podręczników, e-czasopisma, serwis AtoZ, Elsevier online, Elsevier onsite-Alkoholizm i Narkomania (issn 0867-4361) pt. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej (issn 0006-3983) pt. ArtykuŁy z czasopism. 1. Abc narkotyków/oprac. Janina Węgrzecka-Giluń. Ryzyka i czynniki chroniące/Ewa Stępień/Serwis Informacyjny Narkomania.
CZASOPISMA· poradnia on-line. doniesienia z serwisu informacyjnego ipz. Młodzi narkomani mają mózg jak chorzy na Alzheimera.
By g Świątkiewicz-2005wanego czasopisma Pain. Wiele z nich można postrzegać jako głosy w kampanii na. Serwis Informacyjny Narkomania, 2 (25), 5– 20. Adres do korespondencji.

ArtykuŁy z czasopism: 1. abc zachowań ryzykownych: nikotynizm/oprac. i różnice/Włodzimierz Janiszewski/Serwis Informacyjny Narkomania. Oficjalna strona Kościoła Chrześcijan Baptystów. Baptystyczny Serwis Informacyjny. Jezus umarł także za narkomanów i ma moc wyciągnąć ich z nałogu. Polecam nasze czasopismo. Kliknij aby przeglądnąć listę numerów:


 

Powered by WordPress. Design by Free WordPress Themes.